Ejerforeningen Strandvejsgaarden

Ejerforeningen Strandvejsgaarden blev stiftet i juni måned 1973 i dag består ejerforeningen af 215 ejere. Som ejer i Strandvejsgaarden er man ligeledes forpligtet til at være medlem af ejerforeningen.

Foreningens formål er at varetage medlemmerns økonomiske og andre interesser overfor tredjemand som ejere af ejerlejligheder i ejendommen matr. Nr. 5628, Udenbyes klædebo kvarter, beliggende østerbrogade 194-224 og Carl Nielsens Alle 2-6. Endvidere at regulere forholdet medlemmerne og andre i lejligheden og ejendommen samt forestå administrationen af nævnte ejendoms fællesanliggender, alt i overensstemmelse med nærværende vedtægter.

Bestyrelsen er valgt af ejerforeningens medlemmer og består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, som varetager ejenforeningens forpligtelser overfor medlemmerne. Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt.

 

Ejerforeningen Strandvejsgaarden
Østerbrogade 194-224
Carl Nielsens Allé 2-6
2100 København Ø

Antal besøgende: 80204 (denne uge: 1525)