Ejendommens Historie

Strandvejsgaarden er opført i 1936-37 af Dansk Financia A/S på areal tæt på svanemølleviadukten som var blevet erhvervet fra Københavns kommune. Dansk Financia A/S blev stiftet af KAB-koncernen og strandvejsgaarden var oprindelig en udlejningsejendom udlejet og administreret af Dansk Financia A/S

Strandvejsgaarden er tegnet af arkitekt P. Søgaard Petersen fra Dominia A/S som også stod for den tekniske bistand under opførelsen. Det hed sig at ”at der ikke er blevet sparet sig nogle anstrengelser for at skabe et hus af høj kvalitet saavel æstetisk som udstyrsmæssig henseende” ligeledes er ejendommens opgange er udsmykket med Ejnar Kragh Roepstorff  Dyregrupper i smedejern.

Strandvejsgaarden bestod oprindeligt 190 lejligheder foruden 16 butikker og stod delvis klar til indflytning d. 1 oktober 1937 I forbindelse med ejendommen blev der indrettet såkaldte husassistance kontorer hvor der blev ansat oldfruer, som ejendommens beboerne kunne abonnere på hushjælp fra. Dansk Financia A/S stillede desuden en interiørarkitekt til rådighed for lejerne til hjælp med indretning og møblering af lejlighederne samt til vejledning med hensyn til køb af indbo.

I 1972 begyndte Dansk Financia A/S at udstykke og sælge lejlighederne i strandvejsgaarden , dette blev muliggjort som et led i det store boligforlig fra 1966. Hermed var grundstenen lagt for Ejerforeningen Starndvejsgaarden  som blev stiftet i juli måned 1973.

En opgørelse pr .1 oktober 1974 viser at i alt 16 lejligheder var blevet solgt og at det derefter var Dansk Financia A/S hensigt at sælge lejlighederne når lejerne fraflyttede. Den dag i dag er der stadig et  mindre antal lejligheder som er ejet af Erik Olesen ejendomsselskab A/S som deler fælles ejer med Dansk Financia A/S udlejes stadig under administration af Dansk Financia A/S    

Hvis man undre sig over navnet ”Strandvejsgaarden” på en ejendom som er placeret på Østerbrogade, skal forklaringen findes i at strækningen fra trianglen og udaf oprindeligt var en del af Strandvejen. Først i 1949 kom Østerbrogade til at hedde Østerbrogade, helt ned til Svanemøllen station.  

 

Ejerforeningen Strandvejsgaarden
Østerbrogade 194-224
Carl Nielsens Allé 2-6
2100 København Ø

Antal besøgende: 80204 (denne uge: 1525)